Starannie dobrany zespół lekarzy przy współpracy z dyplomowanymi higienistkami zapewni Państwu opiekę stomatologiczną na najwyższym poziomie.

Proponujemy Państwu leczenie w komfortowych warunkach i miłej atmosferze przy zastosowaniu najnowszych zdobyczy technik i technologii w dziedzinie stomatologii zachowawczej i estetycznej, endodoncji, protetyki, chirurgii stomatologicznej, implantologii, wybielania zębów oraz profilaktyki.

Cennik usług podstawowych

Stomatologia zachowawcza i estetyczna

 • przegląd jamy ustnej i konsultacja poprzedzająca leczenie 0–100 pln
 • wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne ubytek klinowy 150 pln
 • wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 1‑powierzchniowe 150–160 pln
 • wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 2‑powierzchniowe 170–180 pln
 • wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 3‑powierzchniowe 190–220 pln
 • rekonstrukcja zachowawcza 230–280 pln
 • założenie opatrunku leczniczego 100 pln
 • znieczulenie miejscowe/przewodowe 10/20 pln
 • wizyta adaptacyjna dla dzieci 100 pln
 • wypełnienie kompozytowe w zębie mlecznym 1‑powierzchniowym 100 pln
 • wypełnienie kompozytowe w zębie mlecznym powyżej 1 powierzchni 120 pln
 • RVG 20 pln

Endodoncja (leczenie kanałowe)

 • ocena zęba w mikroskopie 100–150 pln
 • dewitalizacja miazgi (zatrucie) 100 pln
 • wypełnienie ostateczne kanału — ząb 1‑kanałowy 350 pln
 • wypełnienie ostateczne kanału — ząb 2‑kanałowy 450 pln
 • wypełnienie ostateczne kanału — ząb 3‑kanałowy 650 pln
 • wypełnienie ostateczne kanału — ząb 4‑kanałowy 800 pln
 • wypełnienie ostateczne kanału — ząb 5‑kanałowy 900 pln
 • ponowne leczenie kanałowe dodatkowo 50–250 pln
 • skomplikowana anatomia kanałowa dodatkowo 100–200 pln
 • opatrunek leczniczy zakładany między wizytami 100–250 pln
 • usunięcie złamanego narzędzia 300 pln
 • usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego wycena w gabinecie

Protetyka

 • konsultacja 0–100 pln
 • korona bezmetalowa cyrkonowa 1500–1800 pln
 • korona bezmetalowa e.max 1500 pln
 • korona porcelanowa na metalu 950 pln
 • licówka porcelanowa 1700 pln
 • proteza akrylowa całkowita 1600 pln
 • proteza akrylowa częściowa 700–1600 pln
 • proteza szkieletowa od 1800 pln
 • naprawa protezy (1 punkt) 150 pln
 • wkład koronowo-korzeniowy chromowo-kobaltowy 400–800 pln
 • wkład koronowo-korzeniowy złoty koszt złota + 400–800 pln
 • wkład koronowo-korzeniowy cyrkonowy KAD/KAM wycena w gabinecie
 • wkład z włókna szklanego (3M) 250 pln
 • korona tymczasowa (wykonana w gabinecie) gratis
 • korona tymczasowa (wykonana w laboratorium) wycena w gabinecie
 • proteza na zatrzaskach, zasuwach lub teleskopach wycena w gabinecie

Chirurgia stomatologiczna

 • konsultacja 0–100 pln
 • usunięcie zęba stałego 120–150 pln
 • dłutowanie zęba w przebiegu ekstrakcji wewnątrzzębodołowej 250 pln
 • dłutowanie zęba w przebiegu ekstrakcji zewnątrzzębodołowej 400 pln
 • dłutowanie zęba trzonowego dolnego trzeciego 600–1000 pln
 • usunięcie zęba trzonowego dolnego trzeciego 300–500 pln
 • usuniecie zęba mlecznego lub rozchwianego 100 pln
 • resekcja zęba 1‑korzeniowego/wielokorzeniowego 360/420 pln
 • hemisekcja 250 pln
 • szycie/chirurgiczne zaopatrzenie rany 50/70 pln
 • odbudowa kości (z biomateriałem) wycena w gabinecie

Implantologia

 • konsultacja 100–200 pln
 • wszczepienie implantu 2500 pln
 • korona porcelanowa na implancie koszt łącznika + 2050–2950 pln
 • proteza oparta na implantach wycena w gabinecie

Profilaktyka

 • usunięcie kamienia (2 łuki) 180 pln
 • fluoryzacja pianką 20 pln
 • piaskowanie 100 pln
 • lakierowanie zębów mlecznych/stałych 60/120 pln
 • lakowanie zębów stałych (1 ząb) 50 pln

Wybielanie

 • wybielanie metodą domową 800 pln
 • wybielanie zębów w gabinecie + nakładki 1000–1300 pln
Cennik z dnia 03.08.2018

Centrum Stomatologiczne Bema 4

Centrum istnieje od 1 października 2005 r. Jest kontynuacją kilkunastoletniej praktyki w zawodzie chirurga stomatologa śp. Marka Komorowskiego rozszerzonej o współpracę z innymi lekarzami i higienistkami.

Pielęgnując idee założyciela Centrum zapewniamy wysoki poziom świadczonych usług, kompleksową opiekę nad pacjentem w przyjaznej atmosferze.

Obecnie Centrum Stomatologiczne Bema 4 prowadzi lek. med. Małgorzata Komorowska.

Marek Komorowski Małgorzata Komorowska

Gwarancja

Na wykonywane przez nas usługi stomatologiczne otrzymują Państwo gwarancję. Udzielamy jej na prace wykonane w całości w naszym Centrum.

Dane Osobowe

Szanowni Państwo

W związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s 1), (dalej jako RODO), wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Katarzyna Kawczyńska. Można się z nim kontaktować poprzez e-mailem na adres: iod@bema4@pl oraz na adres siedziby Administratora Danych: 81-386 Gdynia, ul. Bema4/2. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Centrum Stomatologiczne Bema 4 Małgorzata Komorowska, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw.

Klauzule informacyjne dla osób, od których pozyskiwane są dane

Obowiązki informacyjne są podzielone według grup osób, których dane dotyczą. Mamy nadzieję, że taki podział pozwoli Państwu w łatwy sposób dotrzeć do informacji, które są kierowane bezpośrednio do Was. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed przekazaniem nam Waszych danych osobowych. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@bema4.pl lub na adres korespondencyjny Administratora Danych podany powyżej.

Kandydaci do pracy

Wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, iż: 1) Administratorem danych osobowych Kandydatów do pracy jest Centrum Stomatologiczne Bema 4 Małgorzata Komorowska, z siedzibą przy ul. Bema 4/2, 81-386 Gdynia. 2) Dane osobowe Kandydatów do pracy przetwarzane będą w celu wyłonienia kandydata na pracownika w aktualnej rekrutacji, a także w celu wzięcia pod uwagę CV w przyszłych rekrutacjach po udzieleniu odrębnej zgody. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa: art. 22 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz udzielona zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 3) Dane osobowe Kandydata do pracy przetwarzane będą przez okres 30 dni od zakończenia obecnej rekrutacji oraz przez okres 12 miesięcy wyznaczony przez administratora w odniesieniu do przyszłych rekrutacji. 4) Kandydat do pracy ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych, które należy podać w oparciu o przepisy prawa obligatoryjny. 6) Zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody lub odmową podania danych jest brak możliwości przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji. 7) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się wyłącznie w sprawach dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw. Kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: inspektor@bema4.pl lub listownie na adres siedziby Administratora: Centrum Stomatologiczne Bema 4 Małgorzata Komorowska, ul. Bema 4/2, 81-386 Gdynia.

Pacjenci

Wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, iż: 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Stomatologiczne Bema 4 Małgorzata Komorowska z siedzibą przy ul. Bema 4/2 w Gdyni. 2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą: a) w celu realizacji umowy - usług oferowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w ramach profilaktyki zdrowotnej zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO, b) w celu nawiązania kontaktu, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie jako uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych umów o realizację usług na rzecz Administratora (biuro rachunkowe, firmy informatyczne, banki) 4) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przez przepisy prawa w zakresie dokumentacji medycznej (20 lat). 5) Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w razie wyrażenia zgody) lub ograniczenia przetwarzania (gdy dane osobowe są niepoprawne). 6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością wykonania umowy. 8) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się wyłącznie w sprawach dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw. Kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: inspektor@bema4.pl lub listownie na adres siedziby Administratora: Centrum Stomatologiczne Bema 4 Małgorzata Komorowska, ul. Bema 4/2, 81-386 Gdynia.

Monitoring

Wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, iż:

 • Administratorem danych jest Centrum Stomatologiczne Bema 4 Małgorzata Komorowska z siedzibą w Gdyni przy ul. Bema 4/2.
 • monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
 • podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 222 Kodeksu Pracy.
 • zapisy z monitoringu przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od dnia jego pierwszego zarejestrowania do momentu nadpisania
 • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, z poszanowaniem prywatności innych osób
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 • Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się wyłącznie w sprawach dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw. Kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: inspektor@bema4.pl lub listownie na adres siedziby Administratora: Centrum Stomatologiczne Bema 4 Małgorzata Komorowska, ul. Bema 4/2, 81-386 Gdynia.
Pracownicy

Wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję, iż: 1) Administratorem danych osobowych Pracownika jest Centrum Stomatologiczne Bema 4 Małgorzata Komorowska z siedzibą w Gdyni przy ul. Bema 4/2. 2) Celem przetwarzania jest realizacja zadań pracodawcy, w zakresie monitoringu – ochrona mienia oraz bezpieczeństwo pracowników. Podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz inne przepisy prawa, a także wyrażona zgoda (wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej, wypłata wynagrodzenia przelewem na konto bankowe). 3) Odbiorcami danych osobowych Pracownika będą: biuro rachunkowe, zewnętrzna firma BHP, banki, firmy pocztowe, lekarz/przychodnia medycyny pracy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 4) Dane osobowe pracownika przechowywane będą przez okres 50 lat od dnia zakończenia stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa, a w pozostałych przypadkach do momentu odwołania zgody. 5) Pracownik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (w przypadku kwestionowania prawidłowości danych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do usunięcia swoich danych osobowych w odniesieniu do udzielonej zgody na przetwarzanie, a także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 7) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się wyłącznie w sprawach dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw. Kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: inspektor@bema4.pl lub listownie na adres siedziby Administratora: Centrum Stomatologiczne Bema 4 Małgorzata Komorowska, ul. Bema 4/2, 81-386 Gdynia.

Strony umów cywilnoprawnych

Zgodnie z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję, iż: 1) Administratorem danych Zleceniobiorcy jest Centrum Stomatologiczne Bema 4 Małgorzata Komorowska z siedzibą w Gdyni przy ul. Bema 4/2 2) Dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, która jest podstawą przetwarzania (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 3) Odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz biuro rachunkowe, banki, firmy pocztowe. 4) Dane osobowe Zleceniobiorcy przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od stycznia roku następnego po zakończeniu umowy, zgodnie z przepisami prawa, w celach archiwalnych, podatkowych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 5) Zleceniobiorca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania (w przypadku nieprawidłowości danych, do momentu ich poprawienia). 6) Zleceniobiorca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała odmową zawarcia umowy. 8) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się wyłącznie w sprawach dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw. Kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: inspektor@bema4.pl lub listownie na adres siedziby Administratora: Centrum Stomatologiczne Bema 4 Małgorzata Komorowska, ul. Bema 4/2, 81-386 Gdynia.